Prezentarea parohiei

Linkuri

Trafic

Flag Counter

În Duminica a 7-a după Învierea Domnului, mulţime de credincioşi din municipiul Brăila au trăit momente de o profundă simţire duhovnicească prin participarea la sfinţirea bisericii monument istoric „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din centrul oraşului Brăila.

Slujba de târnosire a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, precum şi a numeroşi credincioşi din parohie şi din întreg municipiul Brăila.

Pentru credincioşii participanţi, momentul trecerii prin Sfântul Altar, după sfinţire, şi închinarea la Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă, a reprezentat un moment unic şi încărcat de emoţie sfântă.

În continuare, ierarhul, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba Sfintei Liturghii, pe un podium special amenajat în parcul din imediata apropierea bisericii, în prezenţa numeroşilor credincioşi.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de tinerii parohiei participanţi la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“, costumaţi în frumosul port tradiţional românesc,care la momentul chinonicului au interpretat pricesne şi cântece patriotice.

La momentul cuvenit, mulţi copii şi credincioşi au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop a tâlcuit Evanghelia din această zi de la Sfântul Ioan în care se arată că viaţa veşnică, a cărei definiţie unică o găsim în Evanghelia de astăzi, este cunoaştere, și anume, o cunoaşterea lui Dumnezeu, Unul în fiinţă şi întreit în Persoane.

De asemenea, ierarhul Dunării de Jos a explicat și sensurile duhovniceşti ale sfinţirii unei bisericii, arătând că pentru a ajunge la acest moment înălțător al sfințirii bisericii, care se aseamănă cu un botez, este nevoie de mult efort, dăruire și lucrare sfântă. 

Pentru implicarea în lucrările de construcţie şi de amenajare ale locaşului de cult, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a acordat preotuluiparoh Victor Ţugui rangul de iconom stavrofor.

De asemenea, cei care au sprijinit lucrările de zidire şi înfrumuseţare ale bisericii au primit din partea ierarhului Dunării de Jos, diplome de ctitori. Totodată,preotul Mircea Băncilă, protoiereu de Brăila, a primit Ordinul „Sf. Andrei“ pentru clerici, iar șapte preoţi din cadrul protopopiatuluiBrăila au primit astăzi diferite ranguri bisericești: trei de sachelar, trei de iconom și unul de iconom stavrofor.

Evenimentul s-a încheiat cu săvârşirea parastasului pentru patriarhii Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu, dar şi pentru preoţii, învăţătorii, primarii vrednicişi ctitorii trecuţi la cele veşnice, urmat de tradiţionala agapă creştinească, la care au fost invitaţi toţi credincioşii prezenţi.

Peste 4.000 de credincioși, cu evlavie și cu bucurie, au trecut astăzi prin Sfântul Altar al bisericii „Sfinții Arhangheli“ din Brăila. 

Tot în ziua sfinţirii bisericii, parohia brăileană a împărţite peste 500 de pachete cu alimenteunor persoane nevoiașe, vârstnice, singure sau familiilor cu mulți copii din parohie, dar şi persoanelor adulte fără adăpost, care sunt găzduite zilnic la Centrul Social de Găzduire în Regim de Urgență din cartierul brăilean Vidin.

La finalul Sfintei Liturghii, în cadrul Cantinei sociale „Sf. Vasile cel Mare“ a acestei parohii, unde zilnic servesc masa 30 de copii nevoiași, a avut loc agapa tradițională la care au participat și 7 bătrâni și 7 copii, cu situație materială precară, care au primit din partea parohiei lenjerii, pături și pachete cu dulciuri.

Istoric

Această biserică a fost sfinţită prima dată în Duminica Ortodoxiei, la 8 martie 1831, de către un arhimandrit delegat de Preasfinţitul Chesarie Căpățână, Episcop al Buzăului (1825-1846).

Cu trecerea anilor, locașul de cult a necesitat alte reparații și îmbunătățiri, fiind împodobit și cu veșmânt pictural de pictorul V. Robea din Galaţi, cu spijinul financiar al evlavioşilor creştini Nedelcu P. Chercea, mare industriaş din Brăila și a soţiei sale Ana. Acești filantropi  au zidit şi o clopotniţă nouă, înzestrându-o cu 2 clopote, precum şi cu alte obiecte bisericești necesare slujirii. După aceste lucrări, biserica a fost sfințită în data de 19 octombrie 1924 de către protoiereul de Brăila de la acea vrem, delegat al Preasfințitului Ghenadie Niculescu, Episcop de Buzău (1923-1942).

În timpul păstoririi Episcopului Chesarie al Dunării de Jos şi Episcopului Antim al Buzăului, biserica a suportat intervenţii importante de restaurare.

Demnă de cinstire pentru posteritate este lupta jertfelnică a Episcopului Chesarie pentru salvarea de la demolare a acestui sfânt lăcaş între anii 1962-1975, împreună cu preotul ic. st. Alexandru Mateescu, care a argumentat temeinic valoarea lăcaşului şi a sensibilizat autorităţile vremii cu privire la importanţa sa istorică şi culturală, Patriarhul Justinian Marina contribuind hotărâtor la aceste demersuri.

Între anii 1991 - 2002, prin implicarea dnei arhitect Constanţa Carp din cadrul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, s-au întocmit proiectele de restaurare generală şi de pictură în tehnica fresco, o contribuţie decisivă având dl Acad. Ionel Cândea, care a realizat cercetarea arheologică (1993-1994), fondurile provenind de la Ministerul Culturii, antreprenor fiind S.C. Dedal-Bahamat – Galaţi, iar pictor – dl Alexandru Conţ.

De buna desfăşurare a şantierului de consolidare şi restaurare, precum şi a celui de pictare a sfântului locaş, între anii 1994 – 2009, sub coordonarea Centrului eparhial, s-a ocupat pr. paroh Victor Ţugui, ajutat de membrii Consiliului şi Comitetului parohial.

În prezent, biserica „Sfinţii Arhangheli“ este recunoscută ca Monument istoric de valoare naţională şi universală.

Pr. Rareş Bucur