Prezentarea parohiei

Linkuri

Trafic

Flag Counter

Copiii din grupa de cateheză a parohiei, sub coordonarea preotului paroh Țugui Victor, au derulat în perioada februarie-aprilie 2023 proiectul ”Frumusețea copilului din inima bătrânilor” din cadrul Concursului Național catehetic ”Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului”, organizat de Patriarhia Română în ”Anul omagial al pastorației persoanelor vâstnice – 2023”. Proiectul a avut ca obiective cultivarea în sufletele copiilor a dragostei și prețuirii față de persoanele vârstnice atât din familiile lor cât și din societate, conștientizarea rolului extrem de important al comuniunii de iubire între generații în  crearea unor punți de legătură care să aline/vindece durerile sufletești și trupești ale bătrânilor; întărirea spiritual - duhovnicească a vârstnicilor prin rugăciuni, sfaturi, învăţături şi prin oferirea unor daruri materiale; încurajarea și valorizarea bătrânilor ca modele de înțelepciune și răbdare pentru generația tânără etc.

În cadrul proiectului, copiii au avut ocazia să participe la 4 cateheze susținute de preoții bisericii și să deruleze diferite activități filantropice prin care au urmărit să aducă mângâiere și multă încredere bătrânilor din parohie și nu numai. Copiii au vizitat bătrâni din parohie de mai multe ori (de 1 martie, de Florii, de Sfintele Paști) și s-au bucurat să dialogheze cu ei, să le asculte sfaturile înțelepte, să le ofere daruri (flori, mărțișoare, desene și felicitări realizate de ei, cărți de rugăciune, căndeluțe de Sfintele Paști, dar și produse alimentare celor care aveau nevoie). Cu multă bucurie copiii i-au vizitat de două ori și pe vârstnicii de la Căminul de la Baldovinești cărora le-au oferit daruri materiale și căndeluțe cu Sfânta Lumină și produse tradiționale de Sfintele Paști. În plus, copiii au realizat și câteva creații platice și literare în care au evidențiat legătura de suflet între generații: copii - vârstnici. Această legătură s-a consolidat și mai mult prin rugăciunea în comun alături de vârstnici atât la Sfintele Liturghii, cât și prin săvârșirea în sfânta biserică a acatistului Sfântului și Dreptului Simeon, modelul și ocrotitorul bătrânilor.

În urma jurizării, proiectul a obținut premiul al II – lea la etapa eparhială, iar un grup de copii au participat alături de preotul paroh și părinți la hramul mănăstirii Buciumeni (5.06.2023), unde au fost evidențiați și premiați cu daruri din partea Sfintei Arhiepiscopii”.

Lumina sufletească a acelor bătrâni pe care i-am întâlnit și vizitat, va dăinui mult timp în memoria afectivă a copiilor care i-au întâmpinat cu inocența și bucuria specifice vârstei lor,  creându-se astfel o punte sufletească în care dialogul și spiritul creștin s-au regăsit într-o frumoasă simbioză a generațiilor trecute și prezente.

pr. Victor Țugui