Prezentarea parohiei

Linkuri

Trafic

Flag Counter

Evenimente

Copiii din grupa de cateheză a parohiei, sub coordonarea preotului paroh Țugui Victor, au derulat în perioada februarie-aprilie 2023 proiectul ”Frumusețea copilului din inima bătrânilor” din cadrul Concursului Național catehetic ”Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului”, organizat de Patriarhia Română în ”Anul omagial al pastorației persoanelor vâstnice – 2023”. Proiectul a avut ca obiective cultivarea în sufletele copiilor a dragostei și prețuirii față de persoanele vârstnice atât din familiile lor cât și din societate, conștientizarea rolului extrem de important al comuniunii de iubire între generații în  crearea unor punți de legătură care să aline/vindece durerile sufletești și trupești ale bătrânilor; întărirea spiritual - duhovnicească a vârstnicilor prin rugăciuni, sfaturi, învăţături şi prin oferirea unor daruri materiale; încurajarea și valorizarea bătrânilor ca modele de înțelepciune și răbdare pentru generația tânără etc.

Parohia noastră a desfășurat acest program împreună cu centrul social parohial - Cantina ”Sfântul Vasile cel Mare”, în ziua de Sfintele Paști, după slujba celei de A doua Învieri, când a avut loc o agapă la care au luat parte bătrâni nevoiași, familii defavorizate cu mulți copii, precum și copii din grupa de cateheză a parohiei. Cu toții s-au bucurat de ouăle roșii, de alte produse tradiționale, de dulciuri și fructe, care au adus multă bucurie și mângâiere în această zi sfântă.

Cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului, parohia noastră a derulat acest program în cadrul căruia, cu multă dragoste, au fost oferite numeroase daruri care să aducă bucurie și sprijin.

Astfel, 19 copii provenind din patru familii nevoiașe cu peste trei copii au primit articole de îmbrăcăminte, iar 25 de persoane vârstnice și bolnave din familii defavorizate cu mulți copii au primit pachete cu alimente pentru masa de Sfintele Paști.

Hristos a înviat!
"Unde-ți este moarte, boldul?
Unde-ți este iadule, biruința?
Înviat-a Hristos! și tu ai fost nimicit.

Sculatu-s-a Hristos! și au căzut diavolii.
Înviat-a Hristos! și se bucură îngerii.
Înviat-a Hristos! și viața stăpânește.
Înviat-a Hristos! și niciun mort nu este în groapă; că Hristos
sculându-Se din morți, începătura celor adormiți S-a făcut."

(Sf. Ioan Gură de Aur)

"Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat Trupul Tău, cu giulgiu curat înfășurându-L și cu miresme, în mormânt nou îngropându-L, L-a pus. În mormânt cu Trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe tron împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându le, Cel ce eşti necuprins. Ca un purtător de viaţă, ca un mai înfrumuseţător decât raiul, cu adevărat şi mai luminat decât orice cămară împărătească s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, Izvorul Învierii noastre."