Cuvant pentru suflet. Mânia, boala sufletului

Linkuri

Trafic

Flag Counter

Statornicia este, fără doar şi poate, o virtute a sufletului omului aşezat şi devotat misiunii sale. Această virtute a împodobit mai mult decât oricare alta, sufletul preotului Alexandru Mateescu, care a slujit neîntrerupt timp de şapte decenii, din momentul hirotonirii şi până la cel al mutării la cele veşnice, în aceeaşi biserică, “Sfinţii Arhangheli” din Brăila.

Primul băiat dintre cei opt copii, Alexandru s-a născut la 8 octombrie 1904 în comuna Căldărușani, unde învață școala primară, pe care o termină în anul 1916. Abia la începutul anului 1918 intră bursier la Seminarul „Chesarie Păunescu” din Buzău, pe care l-a absolvit în octombrie 1924 .

A urmat Seminarul Pedagogic „Titu Maiorescu” în paralel cu Facultatea de teologie din București pe care le-a absolvit în 1928, cu sprijinul material al prof. ing. N.A. Constantinescu.

Pentru a se întreține și a-și ajuta frații mai mici și pentru a continua studiile, a ocupat mai multe servicii: între anii 1925 – 1928 la redacția revistei „Viața agricolă”, între anii 1926 – 1933, funcționar temporar la Comitetul Agrar, între anii 1926 – 1934 - cântăreț la Biserica „Batiște” din București.

În toată perioada 1924 – 1934 a avut și o activitate cultural – socială, fiind membru al Societății corale „Carmen” – București.

 Arhiepiscopia București îi aprobă  numirea într-o importantă parohie din subordine în primăvara anului 1934, dar între timp a devenit vacant postul de preot paroh la Biserica „ Sf. Arhangheli”, din Brăila, pe care îl ocupă la 15 mai 1934.

Din inițiativa Societății Clerului Ortodox din Brăila, președinte fiind preot prof. Anton Anghelescu, de comun acord cu Nedelcu Chercea, ctitorul restaurator al Bisericii „Sfinții Arhangheli”, este invitat la Brăila pentru a solicita acest post.

După ce a fost audiat de episcopul Ghenadie Niculescu, Consiliul Eparhial Buzău i-a aprobat numirea ca preot paroh al Bisericii „Sf. Arhangheli”, Brăila.

Se căsătorește în aprilie 1934 cu fiica părintelui Panait, domnișoara Virginia Alexandrina Panait, nași fiind Nedelcu și Ana Chercea, în care a găsit un permanent sprijin de-a lungul întregii vieți.

Pe data de 8 mai 1934 a fost hirotonit, iar în ziua de 28 mai a aceluiași an a fost numit preot paroh al Bisericii „Sfinții Arhangheli”, fiind continuatorul slujirii la același sfânt Altar a socrului său, vrednicul părinte și duhovnic, Mihai Panait.

Cea mai importantă realizare a părintelui a fost însă salvarea de la demolare a Bisericii „Sfinții Arhangheli”, monument istoric, prin insistente demersuri și permanente adrese, pe care   le-a făcut forurilor superioare bisericești și administrative de stat. De asemenea a reușit consolidarea zonei deteriorate (tasarea pereților din colțul de S-V, cauzată de  tentativele comuniste de a introduce în subteran, conducte speciale, din care să se deverseze apa la rădăcina bisericii, și astfel inundată să fie demolată), asigurându-se continuarea funcționării acestui sfânt lăcaș.

Pentru că toată viața sa a fost în slujba Domnului, la vârsta de 92 de ani, la propunerea Episcopiei Dunărea de Jos, pe 22 martie 1996, Consiliul Local Municipal Brăila a acordat în unanimitate părintelui Mateescu înaltul titlu de cetățean de onoare al Brăilei.

Cu acest prilej ÎPS Arhiepiscop Casian în scrisoarea sa către Consiliul Municipal, adresată Domnului Primar a adus acest cuvânt de laudă Preotului Al. Mateescu: „s-a identificat și se identifică cu aspirațiile spirituale, culturale și românești, ale orașului Brăila, fiind el însuși o parte vie a istoriei Brăilei din acest secol.          

Preotul Alexandru Mateescu s-a mutat la cereştile sălaşuri în ziua de 2 februarie 1998, la venerabila vârstă de 94 de ani, după o slujire statornică, neîntreruptă timp de 64 de ani în biserica „Sfinţii Arhangheli”. Un astfel de preot, intrat în conştiinţa enoriaşilor săi şi a credincioşilor pe care i-a călăuzit duhovnoceşte, dar şi a Bisericii locale, nu poate fi şi nu trebuie uitat.

Veşnica lui pomenire, din neam în neam!