Crezul Ortodox

2010 - ANUL OMAGIAL AL CREZULUI ORTODOX

1685 de ani de la Primul Sinod ecumenic de la Niceea (325) şi 125 de ani de la recunoaşterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885)

“În acest An omagial al Crezului ortodox şi al Autocefaliei româneşti, să ne întărim mai mult în credinţă şi să ajutăm şi pe alţii să devină mai credincioşi. Să învăţăm să rostim Crezul ortodox şi să ne străduim să înţelegem bogăţia şi adâncimea sa duhovnicească privitoare la iubirea veşnică a Preasfintei Treimi arătată nouă în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor.

Să vedem în Crezul ortodox lumina vieţii noastre creştine ca viaţă sfântă care a început prin Taina Sfântului Botez şi este îndreptată spre învierea cea de obşte, iar în Biserică să vedem locul pregătirii noastre pentru mântuire şi sfinţire, pentru dobândirea vieţii veşnice din Împărăţia lui Dumnezeu”.

(din scrisoarea pastorală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia Sfintelor Paşti)

Crezul

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatãl Atotţiitorul, Fãcãtorul cerului şi al pãmântului, al tuturor celor vãzute şi nevãzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nãscut, Care din Tatãl S-a nãscut, mai înainte de toţi vecii. Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu adevãrat, nãscut, nu fãcut; Cel de o fiinţã cu Tatãl, prin Care toate s-au fãcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastrã mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a fãcut om.
Și S-a rãstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pãtimit şi S-a îngropat;
Și a înviat a treia zi dupã Scripturi;
Și S-a înãlţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatãlui;
Și iarãşi va sã vinã cu slavã, sã judece viii şi morţii, a Cãrui împãrãţie nu va avea sfârşit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţã Fãcãtorul, Care din Tatãl purcede, Cel ce împreunã cu Tatãl şi cu Fiul este închinat şi slãvit, Care a grãit prin prooroci.
Întru una, sfântã, soborniceascã şi apostoleascã Bisericã.
Mãrturisesc un botez întru iertarea pãcatelor.
Aştept învierea morţilor.     
Și viaţa veacului ce va sã fie. Amin.   

 

Sinaxar

Icoana zilei

Ştiri din eparhie

Citeşte

logo.new.look

Ascultă

layout_02

Urmăreşte

trinitastv

Află

basilica