Aşezământul social PDF Imprimare Email

Cantina ce funcţionează în casa parohială a parohiei "Sfinţii Arhangheli", Brăila, nu are o denumire specială, ci poartă numele parohiei şi a fost înfiinţată în anul 1998, odată cu pregătirile praznicului Sfântului Ierarh Nicolae – patronul oraşului Brăila. La iniţiativa Consiliului şi mai ales a Comitetului parohial, care şi până atunci se ocupau cu cercetarea şi ajutorarea familiilor nevoiaşe din parohia noastră, s-a hotărât prin şedinţa comună a celor două organe parohiale, ca la casa parohială să funcţioneze permanent o cât de modestă cantină care să satisfacă măcar o parte din nevoile şi suferinţele celor mai săraci din parohia noastră.

Imediat după luarea acestei hotărâri, doamna preoteasă s-a implicat în mod special, alături de doamnele din Comitetul parohial, la realizarea recensământului pentru a stabili numărul real al familiilor şi al credincioşilor din parohie. În urma efectuării recensământului, s-a constatat că în parohia noastră există concentrată ceea mai mare parte a populaţiei compusă din persoane asistate social, familii scăpătate cu mulţi copii, văduve cu mulţi copii, persoane plecate în străinătate, familii de rromi, de asemenea, muritori de foame.

Aceste persoane se regăsesc pe lista celor care iau masa la cantina parohiei. Menţionăm că aceste persoane frecventează biserica şi primesc după fiecare liturghie ulei, bani, îmbrăcăminte, în afară de masa zilnică. Toate prinoasele şi ofrandele de la parastase şi pomeniri se împart acestor familii.

S-a mai ajuns la această hotărâre de a înființa cantina parohială şi pentru faptul că în parohia noastră, pe str. Belvedere, se află cea mai mare, probabil, organizaţie din această zonă a cultului baptist. Ea se găseşte în zona de importanţă istorică maximă pentru oraşul nostru şi desfăşoară de câţiva ani o puternică campanie de prozelitism în rândurila credincioşilor din Brăila şi, se înţelege, din cuprinsul parohiei noastre.

S-a stabilit încă de la început o strategie pe măsura situaţiei, aşa încât, odată cu alimentele şi hrana oferită celor nevoiaşi să se facă şi misiune. Femeile din Comitetul parohial, de multe ori însoţite şi de preotul paroh, au vizitat familiile respective luând contact cu viaţa lor reală, şi le-au oferit cărţi cu adevărata învăţătură, lămuriri cu privire la Biserică etc.

Beneficiarii cantinei sunt:

  • în primul rând familii cu mulţi copii, fără posibilităţi materiale;
  • bolnavi cu boli grave, fără posibilităţi pentru a-şi asigura medicamentele;
  • bătrâni părăsiţi şi neputincioşi, cu venit mic.


Sunt de asemenea căutate şi depistate persoanele ce nu vin la biserică, ce nu s-au spovedit şi nu s-au împărtăşit niciodată şi sunt lămurite în acest sens.

În ceea ce privesc sursele de finanţare, precizăm că: mâncarea ce se distribuie este fie pregătită acasă de către fiecare credincios care se înscrie din timp pe o listă şi care în ziua stabilită aduce la casa parohială cele 2 feluri de mâncare, fie este pregătită la casa parohială din alimentele aduse din colectele şi donaţiile făcute de credincioşi: făină, zahăr, ulei, zarzavat, orez, cartofi etc.

În urma vizitelor periodice, care sunt efectuate în parohie, sunt descoperite permanent cazuri sociale noi. Constatările făcute în urma acestor vizite sunt analizate împreună cu Comitetul parohial, propunând preotului paroh soluţii pentru fiecare caz în parte.

Astfel, pentru a putea oferi zilnic hrană beneficiarilor cantinei, s-au căutat sponsori. De-a lungul existenţei cantinei, printre sponsori s-au numărat: S.C. "APPAN", S.C. "SISAM EXIM", S.C. "DEMOPAN", S.C. "GRANOVIT", S.C. "ARLENA", FERMA NR. 4 BRĂILA etc. Sponsorii noştri permanenţi sunt: S.C. "FANION" şi S.C. "PHEONIX"  şi credincioşii parohiei. Prin sponsorizări şi donaţii s-au obţinut nu numai alimente, ci şi îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru săracii din parohie, rechizite pentru elevi etc.

Cantina socială „Sfinţii Arhangheli” din oraşul Brăila împlineşte la 25 decembrie 2010, 12 ani de activitate. În toată această perioadă au primit hrană caldă zilnică la început 100 şi în prezent 50 de persoane. Aceasta a fost oferită direct, la sediul cantinei, iar pentru cei nedeplasabili ea a fost distribuită la domiciliu.

Pentru că nu am primit niciodată fonduri necesare procurării şi pregătirii hranei, a fost şi este nevoie de eforturi extraordinare şi de o activitate susţinută, continuă, atât din partea doamnei preotese, cât şi a doamnelor din Comitetul Parohial. Menţionăm că nici una dintre persoanele care activează aici nu este remunerată.

 

Sinaxar

Icoana zilei

Ştiri din eparhie

Citeşte

logo.new.look

Ascultă

layout_02

Urmăreşte

trinitastv

Află

basilica