În data de 15.04.2019 copiii care servesc zilnic masa la Cantina socială „Sf. Vasile cel Mare” a Parohiei „Sf. Arhangheli” Brăila au parcurs evenimentele mântuitoare din Săptămâna Patimilor, discutând despre cele întâmplate în fiecare zi și extrăgând din acestea învățăturile folositoare sufletului. Au avut ca suport materiale didactice variate: power-point-uri, icoane, cântări religioase, cu scopul de a înțelege marea iubire a Mântuitorului pentru neamul omenesc. În final, copiii au lucrat fișe cu diferite exerciții și au colorat scene cu evenimentele din Săptămâna Mare.