Parohia noastră are în desfășurare două programe pastoral - misionare: „Activităţi misionare cu grupe de tineri” şi „Programe pastoral - misionare pentru cei ce nu frecventează biserica”, la care participă regulat aproximativ 20 de tineri:

 • întâlnirea săptămânală cu tinerii are loc de sâmbăta, după vecernie.
 • toţi tinerii implicaţi participă la vecernia de sâmbătă seara, la utrenie şi Sf. Liturghie, duminica şi de sărbători. Pentru participarea cât mai activă a acestor tineri la sfintele slujbe, în fiecare întâlnire săptămânală, dascălul bisericii noastre, Belciugan Daniel, i-a învăţat cântările sfinte.
 • în cadrul întâlnirilor, preotul paroh i-a îndemnat pe tineri la citirea cărţilor sfinte dezbătând teme tratate în acestea.
 • în vederea consolidării cunoştinţelor religioase ale tinerilor participanţi, preotul paroh a răspuns întrebărilor lor legate de învăţătura de credinţă.
 • un accent deosebit s-a pus pe dezbaterea problemelor tinerilor, preotul paroh discutând acestea în adunare sau acordând timp special fiecărui tânăr interesat la finalul întâlnirii.
 • dintre tinerii participanţi la proiect s-au ales câţiva care să se îngrijească de dotarea şi de funcţionarea bibliotecii parohiale, contribuind astfel la cunoaşterea învăţăturii creştine. Cărţile bibliotecii parohiale au fost împrumutate de mulţi tineri în această perioadă.
 • ţinând cont că în parohia noastră funcţionează o cantină pentru săraci, tinerii au fost implicaţi în colectarea de alimente necesare pregătirii hranei zilnice şi în distribuirea mâncării la săracii din parohie.
 • ca activităţi administrative, tinerii sunt implicați în gospodărirea casei parohiale, în amenajarea cafasului bisericii şi în întreţinerea curăţeniei în biserică.
 • pentru a veni în sprijinul celor care au susţinut examene de-a lungul timpului, tinerii dotaţi s-au implicat în pregătirea acestora la diferitele obiecte necesare pentru examenul naţional de capacitate şi pentru bacalaureat. Pentru această activitate s-a ales ziua de sâmbătă, dimineaţa. Elevii pregătiţi au luat examenele pe care le-au susţinut.
 • săptămânal, tinerii s-au  împărţit în grupe care au vizitat bolnavii în spitale. În  mod special, în duminica a treia a Postului Mare, dar ți în alte duminici, după Sf. Liturghie, preotul paroh împreună cu un grup de douăzeci de tineri aparţinând Cercului misionar al parohiei noastre, au mers la Spitalul nr. 1, secţia psihiatrie, care a fost repartizat parohiei noastre. Bolnavilor li s-au făcut dezlegări, au fost unşi cu Sf. Mir, au avut loc discuţii duhovniceşti, li s-au împărţit cruciuliţe şi cărţi de rugăciuni.
 • în această perioadă, tinerii implicaţi în acest proiect, au adus la Sf. slujbe şi la  Sf. Taină a Spovedaniei şi alţi tineri care nu frecventau biserica.
 • tinerii s-au implicat şi în organizarea unor pelerinaje la mânăstiri, în care au invitat şi alţi tineri care nu frecventează biserica.