Linkuri

Lăcaş sfânt şi dumnezeiesc în chiar inima Brăilei, de fapt însăşi inima spirituală a oraşului deschis spre cer şi spre realităţile mozaicului multietnic, biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" este o sinteză a sufletului generos, deschis spre toţi cei ce-L iubesc şi-L caută pe Dumnezeu, Sfinţitorul şi Proniatorul tuturor credincioşilor.

Aşezată pe temeliile creştine ale osemintelor din cimitirul brăilean al secolului al XV-lea, durată pe rând de Mihai Viteazul şi alţi ctitori, devine vremelnic lăcaş de cult musulman ca, mai apoi să redevină ceea ce a fost şi este: biserica reprezentativă a ortodoxiei brăilene.

Trecută prin valurile istoriei şi nu ale Dunării, a rămas ancorată în sufletele iubitorilor de statornicie strămoşească, dar cu o deschidere reală spre alţii, precum se vede în urmele specifice ale moscheii integrate în totul ceresc al bazilicii bizantine, împurpurată cu mantiile sacerdotale athonite ale picturii realizate de maestrul Alexandru Cont, prin osârdia vrednicului preot Victor Ţugui, urmaşul celebrului preot Alexandru Mateescu cetăţean de onoare al Brăilei, cel ce a salvat biserica de furia comunismului demolator în anii '60 din secolul trecut.

Prin vocaţia ei, biserica liturghiseşte zilnic, sacralizând urbanismul generos al oraşului medieval şi modern Brăila, în Piaţa strămoşului Traian, voind să ne descopere şi marea chemare europeană a frumosului oraş de la Dunăre.

Dar frumuseţii arhitecturale şi picturale, precum şi specificului ei de sinteză între lăcaşurile de cult creştin şi musulman îi răspund armonia cerească a slujbelor şi evlavia poporului credincios, spre a rămâne mereu şi pentru toţi o autentică „Poartă a Cerului".

IPS Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos