Linkuri

Biserica parohiei "Sfinţii Arhangheli" este aşezată în centrul istoric al oraşului Brăila, o zonă ce poartă amprenta unor evenimente extraordinare din trecutul acestor locuri. Monumentul istoric, unic în ţară, reprezintă simbolul biruinţei creştinismului asupra păgânătăţii ce a stăpânit oraşul mai bine de trei secole.
La suprafaţă, ea reprezintă vechea geamie turcească care a primit, odată cu eliberarea oraşului, adăugiri ce au transformat-o în biserică ortodoxă (Sfântul Altar şi 8 m prelungire în partea vestică). În adânc, ea reprezintă o puternică temelie alcătuită din zidurile unor sfinte lăcaşuri scoase la iveală prin cercetările şi săpăturile arheologice, ce dau mărturie despre prezenţa şi identitatea noastră aici, de-a lungul timpului.

Astăzi biserica este complet renovată. Lucrările de consolidare - restaurare începute în anul 1994 - 1995 s-au finalizat în anul 2000. S-a restaurat şi s-a consolidat totul: fundaţii (din nou), pardoseli noi, zidurile pline de igrasie, plafoanele putrede, podul realizat din nou din metal uşor, acoperişul peste care s-a aşezat olană confecţionată manual. Tencuielile exterioare au fost şi ele realizate din compoziţii şi reţete speciale rezistente la intemperii (nisip, câlţi, var vechi, praf de cărămidă etc.). În interior a fost realizată catapeteasmă nouă sculptată în lemn de stejar împodobită cu icoane în stil bizantin, în locul celei vechi făcute din bucăţi de placaj şi scândură veche. A fost restaurat şi Mântuitorul "Pantocrator" de pe plafonul central.
La sfârşitul anului 2001, cu aprobarea Sfintei Episcopii a Dunării de Jos şi a Direcţiei Monumentelor Istorice, s-au început lucrările de pictură în frescă în stil bizantin realizată de domnul Conţ Alexandru.

De asemenea, în partea de răsărit a bisericii, în spatele Sfântului Altar, se află un alt monument de arhitectură - clopotniţa bisericii realizată la începutul secolului al XX-lea de către Nedelcu Chercea. Restaurată şi aflată într-o stare excelentă, ea adăposteşte două clopote mari cu rezonanţă unică.

Ca mai toate lăcaşurile de rugăciune din România, biserica "Sfinţii Arhangheli" din Brăila a suferit şi ea, aidoma Mântuitorului, răstignire, umilire, părăsire, pângărire şi chiar îngropare. Dar dovada că la temelia ei se află Dragostea jertfită, care în veci nu moare, este că această biserică "a înviat" contribuind la călăuzirea noastră în viaţa veşnică.

Cel care a făcut ca totul să învieze, în această parte de ţară, în care viaţa spirituală a Bisericii se afunda în moartea nepăsării, este Înalt Prea Sfinţitul Părintele nostru Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Cu prezenţa sa pretutindeni şi cu providenţială perseverenţă ne-a ajutat să ajungem să trăim clipa bucuriei pentru frumuseţea duhovnicească a acestei biserici, să ajungem timpul împlinirii ei. Aşa mi-a spus Înalt Prea Sfinţia Sa, când m-a aşezat aici: "Ai grijă, e timpul lui Dumnezeu, e timpul bisericii acesteia, al împlinirii adevăratului ei scop". Şi cu lucrarea Harului există jertfă plăcută şi primită la Dumnezeu.

Pr. paroh Victor Ţugui