„POARTĂ A CERULUI" LA BRĂILA

Lăcaş sfânt şi dumnezeiesc în chiar inima Brăilei, de fapt însăşi inima spirituală a oraşului deschis spre cer şi spre realităţile mozaicului multietnic, biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" este o sinteză a sufletului generos, deschis spre toţi cei ce-L iubesc şi-L caută pe Dumnezeu, Sfinţitorul şi Proniatorul tuturor credincioşilor.

Aşezată pe temeliile creştine ale osemintelor din cimitirul brăilean al secolului al XV-lea, durată pe rând de Mihai Viteazul şi alţi ctitori, devine vremelnic lăcaş de cult musulman ca, mai apoi să redevină ceea ce a fost şi este: biserica reprezentativă a ortodoxiei brăilene.

Trecută prin valurile istoriei şi nu ale Dunării, a rămas ancorată în sufletele iubitorilor de statornicie strămoşească, dar cu o deschidere reală spre alţii, precum se vede în urmele specifice ale moscheii integrate în totul ceresc al bazilicii bizantine, împurpurată cu mantiile sacerdotale athonite ale picturii realizate de maestrul Alexandru Cont, prin osârdia vrednicului preot Victor Ţugui, urmaşul celebrului preot Alexandru Mateescu cetăţean de onoare al Brăilei, cel ce a salvat biserica de furia comunismului demolator în anii '60 din secolul trecut.

Prin vocaţia ei, biserica liturghiseşte zilnic, sacralizând urbanismul generos al oraşului medieval şi modern Brăila, în Piaţa strămoşului Traian, voind să ne descopere şi marea chemare europeană a frumosului oraş de la Dunăre.

Dar frumuseţii arhitecturale şi picturale, precum şi specificului ei de sinteză între lăcaşurile de cult creştin şi musulman îi răspund armonia cerească a slujbelor şi evlavia poporului credincios, spre a rămâne mereu şi pentru toţi o autentică „Poartă a Cerului".

IPS Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos

 
BISERICA PAROHIEI SFINŢII ARHANGHELI "MIHAIL ŞI GAVRIIL" BRĂILA

Biserica parohiei "Sfinţii Arhangheli" este aşezată în centrul istoric al oraşului Brăila, o zonă ce poartă amprenta unor evenimente extraordinare din trecutul acestor locuri. Monumentul istoric, unic în ţară, reprezintă simbolul biruinţei creştinismului asupra păgânătăţii ce a stăpânit oraşul mai bine de trei secole.
La suprafaţă, ea reprezintă vechea geamie turcească care a primit, odată cu eliberarea oraşului, adăugiri ce au transformat-o în biserică ortodoxă (Sfântul Altar şi 8 m prelungire în partea vestică). În adânc, ea reprezintă o puternică temelie alcătuită din zidurile unor sfinte lăcaşuri scoase la iveală prin cercetările şi săpăturile arheologice, ce dau mărturie despre prezenţa şi identitatea noastră aici, de-a lungul timpului.

Astăzi biserica este complet renovată. Lucrările de consolidare - restaurare începute în anul 1994 - 1995 s-au finalizat în anul 2000. S-a restaurat şi s-a consolidat totul: fundaţii (din nou), pardoseli noi, zidurile pline de igrasie, plafoanele putrede, podul realizat din nou din metal uşor, acoperişul peste care s-a aşezat olană confecţionată manual. Tencuielile exterioare au fost şi ele realizate din compoziţii şi reţete speciale rezistente la intemperii (nisip, câlţi, var vechi, praf de cărămidă etc.). În interior a fost realizată catapeteasmă nouă sculptată în lemn de stejar împodobită cu icoane în stil bizantin, în locul celei vechi făcute din bucăţi de placaj şi scândură veche. A fost restaurat şi Mântuitorul "Pantocrator" de pe plafonul central.
La sfârşitul anului 2001, cu aprobarea Sfintei Episcopii a Dunării de Jos şi a Direcţiei Monumentelor Istorice, s-au început lucrările de pictură în frescă în stil bizantin realizată de domnul Conţ Alexandru.

De asemenea, în partea de răsărit a bisericii, în spatele Sfântului Altar, se află un alt monument de arhitectură - clopotniţa bisericii realizată la începutul secolului al XX-lea de către Nedelcu Chercea. Restaurată şi aflată într-o stare excelentă, ea adăposteşte două clopote mari cu rezonanţă unică.

Ca mai toate lăcaşurile de rugăciune din România, biserica "Sfinţii Arhangheli" din Brăila a suferit şi ea, aidoma Mântuitorului, răstignire, umilire, părăsire, pângărire şi chiar îngropare. Dar dovada că la temelia ei se află Dragostea jertfită, care în veci nu moare, este că această biserică "a înviat" contribuind la călăuzirea noastră în viaţa veşnică.

Cel care a făcut ca totul să învieze, în această parte de ţară, în care viaţa spirituală a Bisericii se afunda în moartea nepăsării, este Înalt Prea Sfinţitul Părintele nostru Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Cu prezenţa sa pretutindeni şi cu providenţială perseverenţă ne-a ajutat să ajungem să trăim clipa bucuriei pentru frumuseţea duhovnicească a acestei biserici, să ajungem timpul împlinirii ei. Aşa mi-a spus Înalt Prea Sfinţia Sa, când m-a aşezat aici: "Ai grijă, e timpul lui Dumnezeu, e timpul bisericii acesteia, al împlinirii adevăratului ei scop". Şi cu lucrarea Harului există jertfă plăcută şi primită la Dumnezeu.

Pr. paroh Victor Ţugui

 

Sinaxar

Icoana zilei

Ştiri din eparhie

Citeşte

logo.new.look

Ascultă

layout_02

Urmăreşte

trinitastv

Află

basilica